یودورا ولتی

عکاس آمریکایی

یودورا ولتی (۱۹۰۹ - ۲۰۰۱) نویسندهٔ آمریکایی.

گفتاوردهاویرایش

  • «نوشتن تا حدود زیادی، امری درونی است تا آنجا که احتمال دارد نویسنده بعداً موقعِ خواندنِ نمونه‌های چاپی اثرش، جا بخورد».
    • در مصاحبه با لیندا کول، برگرفته از «فنِّ داستان‌نویسی، ترجمهٔ محسن سلیمانی، نشر امیرکبیر، چاپ۶ ؛ص ۲۱۷