یمن

کشوری در جنوب غرب آسیا

یمن با نام رسمی جمهوری یمن، کشوری در جنوب غربی آسیا و در جنوب شبه جزیره عربستان، پایتخت آن شهر صنعا است.

گفتاوردها

ویرایش
  • «همه مردم یمن، چه آن‌هایی که اسلام‌گراهستند و چه آن‌های که به گروه‌های دیگر تعلق دارند، به دلایل بیشماری در کنار ملت مصر ایستاده‌اند. اشتراکات عمیق تاریخ یکی از مهمترین عواملی است که این دو کشور را با هم متحد کرده است. جایگاه کشور مصر و همچنین نفوذ آن در منطقه و جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل ما نمی‌خواهیم شاهد هیچ گونه خشونت و ناامنی در این کشور باشیم. این چنین رویدادها همگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هیچ کشوری در دنیای عرب نخواهد بود که تأثیرات آن را حس نکند. با توجه به مشترکات موجود، روابط یمن و مصر هرگز قطع نخواهد شد. همچنین علاقه ما به دنبال کردن اتفاقات جاری در مصر هیچگاه دچار تزلزل نخواهد شد.»

درباره

ویرایش
  • «پرچم کنونی  :
    الف: جمهوری عربی یمن (یمن شمالی)، پرچم این کشور همانند سایر کشورهای عربی از رنگ‌های قرمز، سفید و سیاه تشکیل‌شده و در وسط نوار سفیدرنگ، ستاره‌ای پنج‌پر با رنگ سبز نقش شده  که نشانگر عقیده به وحدت اعراب است. این پرچم در سال ۱۹۶۲۱ برگزیده شده است و به‌وسیلهٔ جمهوری‌خواهان در جریان تحولات این کشور برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت و بعد از پیروزی جمهوری‌خواهان به عنوان پرچم رسمی کشور برگزیده شد.
    ب: جمهوری دمکراتیک خلق یمن (یمن جنوبی)، این پرچم به‌وسیلهٔ جبههٔ آزادی‌بخش ملّی یمن ابداع شد و ابتدا شامل سه رنگ قرمز، سفید و سیاه بود. در سال ۱۹۶۷ نیروهای آزادبیخش ملی یمن جنوبی توانستند سلطهٔ انگلستان بر یمن را برچینند و بنابراین به نشانهٔ این پیروزی مثلث آبی‌رنگ را با یک ستارهٔ قرمز پنج‌پر   به این پرچم اضافه نمودند.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۲]

منابع

ویرایش
  1. http://www.sharqparsi.com/2013/11/article8096
  2. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۲۵۱.