یانیک نزه سگن

یانیک نزه سگن (۶ مارس ۱۹۷۵) رهبر ارکتسر و پیانیست کانادایی است.

گفتاوردهاویرایش

  • «درون‌نگری سرنوشت طبیعی و محتوم کسی مثل من است که از پنج سالگی در عالم موسیقی هستم. از قضا خیلی هم آدم پرانرژی ای هستم که به من امکان می‌دهد هم با ذهن و هم با جسم درگیر پروژه‌هایم شوم. اما این نکته مانع از درون‌نگری و جستجوی پیامی نمی‌شود که باید در اجرای هر قطعه به مخاطب رساند. در این کار نباید گذاشت آنچه دور و بر شما می‌گذارد زیاد بر شما تأثیر بگذارد.»[۱]

«در فیلادلفیا زود متوجه شدم که من و شخصیتم برای همه اهمیت دارد. یعنی رابطه‌ای که بتوانم با مخاطب و نسل جوان برقرار کنم، احترام به آنچه پسندِ کهنه کارهای موسیقی است. نوازنده‌ها هم از من پشتیبانی می‌کنند و انتخابها ی مرا محترم می‌شمارند چون می‌دانند ثمر دارد. آنها هم دوست دارند هنگام اجرا فراتر از مانعی بروند که صحنه و شنونده را جدا می‌کند.»[۲]

منابعویرایش