گوگل

شرکتی آمریکایی فعال در زمینه اینترنت، فناوری و تکنولوژی

گوگل شرکتی با سهامی عام است که در زمینهٔ جستجوی اینترنتی، رایانش ابری و تبلیغات سرمایه‌گذاری می‌کند.

Google 2015 logo.svg

گفتاوردهاویرایش

  • «گوگل، هم‌معنای واژهٔ پژوهش نیست.»
  • ترجمه‌دیگر: «گوگل مترادف واژهٔ «تحقیق» نیست.»

منابعویرایش