گریت ووستمن (۱۹۸۲) نویسنده، شاعر و مقاله‌نویس آلمانی[۱]است.

دارای منبع ویرایش

  • شعر «دنیاها»[۲]

حافظ و گوته

گردش می‌کنند

و جهت‌نما را

تصحیح می‌کنند.

منابع ویرایش

  1. http://www.sarkhat.com/fa/news/136294227/
  2. شعر آلمانی از آغاز تا امروز، علی غضنفری، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه