گرجستان

کشوری در جنوب‌شرقی قارهٔ اروپا

گرجستان کشوری در منطقهٔ قفقازی اوراسیا، در پیوستگی غرب آسیا و شرق اروپا جای دارد، از غرب به دریای سیاه، از شمال به روسیه، از جنوب به ترکیه و ارمنستان و جمهوری آذربایجان کرانمند است.

گفتاوردها

ویرایش
  • «امروز گرجستان هم کشوری مستقل و هم آزاد است، مشعل آزادی در منطقه و جهان است.»
  • «گرجستان از نظر تاریخی همواره بخشی از اروپا بوده‌است و ما این راه را ادامه می‌دهیم. امیدوارم در آینده نزدیک واقعاً بخشی از خانواده اروپا شویم، نه تنها از نظر فرهنگی بلکه از جنبه سیاسی.»
  • «گرجستان کشوری مستقل با سیاستی مستقل است. گرجستان می‌خواهد این پیام را به همسایگانش از جمله فدراسیون روسیه بفرستد که گرجستان متمدن، با اقتصاد قوی و دموکراتیک، گرجستان اروپایی و آتلانتیک تهدیدی برای کسی نیست بلکه همسایه‌ای با ثبات‌تر با مرزهایی با ثبات‌تر است».

منابع

ویرایش