گذرنامه

مدرک شناسایی برای سفر که معمولاً توسط دولت‌ها صادر می‌شود

گذرنامه یکی از مدارک شناسایی رسمی است که از سوی دولت‌ها برای شهروندانشان صادر می‌شود.

درباره

ویرایش
  • «یک گذرنامه بر رفتار و روابط انسانی تأثیری ندارد... یک گذرنامه روابط انسانی را از بین نمی‌برد. خیلی‌ها گذرنامه‌ای دارند که در حقیقت معرّف ملیّت آن‌ها نیست و اگر از من بپرسید که آیا گذرنامه خیلی مهم است؟ جواب می‌دهم :بله، برای گذشتن از یک مرز مهم است، ولی آن‌ها برای مسئلة مدارک بیش از حد اهمیت قائل شده‌اند. هویّت ملّی انسان چیز دیگری است.»
  • «هیچ چیز غم‌انگیز‌تر از این نیست که به بهشت بروی و قیافه‌ات شبیه عکس پاسپورتت باشد.»

منابع

ویرایش