گابن

کشوری در غرب آفریقای مرکزی

گابُن با نام رسمی جمهوری گابُنی کشوری مستقل در غرب ساحل منطقهٔ آفریقای مرکزی.

درباره

ویرایش
  • «پرچم  : پرچم کشور گابون موقعیت جغرافیایی این کشور را نیز نشان می‌دهد. پرچم این کشور مشتمل بر سه نوار رنگی سبز، زرد و آبی است که نوار زرد در آن نشانهٔ خط استواست که از میان جنگل‌های سبز (نوار سبز بالایی) و آب‌های عمیق (نوار آبی پایین) می‌گذرد. این پرچم در سال ۱۹۶۰ و با استقلال گابون از فرانسه طراحی شده است.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع

ویرایش
  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۱۸۴.