کیلا پرت (۱۹۸۶) بازیگر آمریکایی.

Kyla Pratt 2008.jpg

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش