کیت دی‌کامیلو

نویسنده آمریکایی

کیت دی‌کامیلو (۱۹۶۴) نویسندهٔ آمریکایی.

Kate dicamillo 2767.JPG

گفتاوردهاویرایش

  • «آدمی نمی‌تواند هیچ چیزی را برای همیشه نگه دارد، فقط می‌تواند که تا آنگاه که آن چیز را دارد، به آن عشق بورزد.»
    • در «به خاطر وین دیکسی»، فصل ۲۴