کنت نربرن

کِنت نِربِرن (۱۹۴۶) نویسندهٔ آمریکایی.

گفتاوردهاویرایش

  • «اندازهٔ واقعی آموزش‌یافتگی تو، آن چیزی نیست که می‌دانی، بلکه این است که چطور دانسته‌هایت را با دیگران سهیم شوی.»[۱]

منابعویرایش