کلمبیا

کشوری در شمال غربی قارهٔ آمریکای جنوبی

کلمبیا با نام رسمی جمهوری کُلُمبیا، کشوری بیش‌قاره‌ای است که بخش گستردهٔ آن، شمال‌غربی قارهٔ آمریکای جنوبی همراه سرزمین‌های در آمریکای مرکزی را دربرمی‌گیرد.

گفتاوردها

ویرایش
  • «آسمان‌خراش‌ها، ساختمان‌ها بزرگ شیشه‌ای و فولادی، سدهای بزرگ، رانچوها [کلبه‌های محقر]، کلبه‌های حصیری، کلبه‌های ساخته روی پایه‌ها، همه نشان‌دهندهٔ این واقعیت‌اند که تنوع زندگی انسانی در کلمبیا مانند تنوع جغرافیایی آن زیاد است.»

درباره

ویرایش
  • «پرچم  : پرچم کلمبیا در سال ۱۸۰۶م و در جریان مبارزات اسقلال‌طلبانهٔ مردم کلمبیا از حاکمیت اسپانیا طراحی شده است و رنگ‌های آن نیز حکایت از این مبارزات دارد. طراح این پرچم فرانسسیکو د میراندا از قهرمانان آمریکای لاتین بود. در این پرچم رنگ زرد به نشانهٔ ملت کلمبیا، رنگ آبی نشانهٔ دریا و رنگ قرمز نشانهٔ حاکمان تشنه به خون اسپانیایی است که به وسیلهٔ رنگ آبی دریا از ملت کلمبیا جدا شده است. پهنای نوارد زردرنگ دو برابر رنگ آبی و قرمز است و در پرچم رسمی این کشور یک ستارهٔ سفید که در داخل یک بیضی آبی‌رنگ قرار گرفته در وسط پرچم نقش می‌گردد.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۲]

منابع

ویرایش
  1. نیدرگانگ، مارسل. بیست کشور آمریکای لاتین. ج. دوم. ترجمهٔ محمد قاضی. شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، دی ماه ۱۳۵۸/ چاپ اول ۱۹۶۹. ۴۶۸. 
  2. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۱۷۷.