باز کردن منو اصلی

کلاه‌قرمزی‌آباد دهی خیالی است که بیشتر شخصیت‌های اصلی مجموعهٔ کلاه‌قرمزی از آن‌جا آمده‌اند.

گفتاوردهاویرایش

  • «همه آنها از یک قوم و محله هستند؛ شاید از نظر خونی نسبتی با هم نداشته باشند؛ اما به قول پسرعمه‌زا آنها از یک ده آمده‌اند؛ ده کلاه‌قرمزی آباد.»[۱]

منابعویرایش