کلارا بارتون

کلارا بارتون (۱۸۲۱ – ۱۹۱۲) پرستار پیشگام آمریکایی که صلیب سرخ آمریکا را بنیانگذاری کرد.

Clara Barton 1904.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «در شگفتم چرا سربازان هیچ‌گاه سوراخ گلوله روی لباس خود را وصله نمی‌زنند.»[۱]

منابعویرایش