باز کردن منو اصلی

کردار

گفتاوردهاویرایش

  • «بزرگی سراسر به گفتار نیست/ دو صد گفته چو نیم کردار نیست.»
  • «مرد بزرگ دور وعده می‌دهد و زود عمل می‌کند.»
  • «عظمت زندگی در علم نیست در عمل است.»
  • «حرف و سخن باد هواست، تنها عمل را باور کنید.»