باز کردن منو اصلی

کامران نجف‌زاده (۱۳۵۷/ ۱۹۷۹م) روزنامه نگار، خبرنگار، گوینده اخبار و نویسندهٔ ایرانی.

گفتاوردهاویرایش

  • «وقتی یک روابط عمومی می‌گوید برو تقاضایت را برای مصاحبه بفرست، منظورش تقریباً این است که شما سر کارید!»[۱]
  • «وظیفه خبرنگار این است که سؤال کند. مسئولِ جوابش نیست.»[۲]

منابعویرایش