باز کردن منو اصلی

کاریکاتوریا کارتون نوعی نقاشی است که سوژهٔ دلخواه را به صورت مضحک و خنده‌آوری ترسیم می‌کند.

گفتاوردهاویرایش

  • «کاریکاتور مثل طنز گزنده اما بیدارگر است و من که از همه هنرها، فقط هنر دوستی را دارا می‌باشم، گزندگی بیدارگر را به نوازش خواب‌آور ترجیح می‌دهم و یقیناً هنر کاریکاتور از جمله همین هنرهاست.»
    • محمد خاتمی ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱/ ۹ بهمن ۱۳۷۹؛ «مسابقه بین‌المللی کاریکاتور گفت و گوی تمدن‌ها» [۱]

منابعویرایش