کارگران در ایران

کارگران در ایران موضوعی است که دربارهٔ تاریخ، سهم، جنبه و نقش کارگران ایرانی بحث می‌کند.

۳۰۰px

دربارهویرایش

  • «هرگونه نگاه امنیتی به مسائل کارگری، نه‌تنها چاره مناسبی برای موضوع نیست بلکه هیچ نقشی در درمان درد مسائل و مشکلات کارگری نمی‌تواند داشته باشد.»

منابعویرایش