کارل گوستاو همپل

فیلسوف آلمانی

کارل گوستاو همپل (۸ ژانویه ۱۹۰۵، ارانینبرگ – ۹ نوامبر ۱۹۹۷، پرینستون، نیوجرسی) مؤلف و فیلسوف آلمانی؛از چهره‌های برجستهٔ فلسفه علم و اثبات‌گرایی منطقی.

گفتاوردها

ویرایش
  • «در تاریخ مانند هر جای دیگر در علوم تجربی، توضیح یک پدیده عبارت است از قرار دادن آن در ذیل قوانین عمومی؛ و ملاک مستدل بودنش این نیست که آیا آن برای قدرت تخیلمان خوشایند است یا نه، آیا آن در چارچوب قیاس‌های تمثیلی دلالت‌کننده ارائه شده است یا برعکس برای اینکه موجه به نظر برسد- تمام این‌ها همچنین ممکن است در شبه‌توضیح‌ها یافت شود - اما منحصراً آیا آن به فرض‌های کاملاً قطعی دربارهٔ شرایط اولیه و قوانین عمومی مربوط است.»[۱]

منابع

ویرایش
  1. هیوز-وارینگتن، مارنی. «کارل گوستاو همپل». در Fifty Key Thinkers on History [پنجاه متفکر کلیدی در زمینهٔ تاریخ]. ترجمهٔ محمدرضا بدیعی. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۲۰۰۰. ۲۳۵. شابک ‎۹۷۸۹۶۴۰۰۱۱۰۴۱.