کابل

پایتخت افغانستان

کابُل پایتخت و بزرگترین شهر افغانستان است که در بخش شرقی کشور جای گرفته است.

گفتاوردها ویرایش

کابُل
از صادق کیا
ای کابل ای بهشت دل‌افروز جانفزای      ای یاد تو خجسته و فرخنده چون همای
ای زادبوم مردم آزادهٔ دلیر      ای جایگاه مردم دانای رهگشای
ای خانهٔ سپند کهنسال آریان      ای دادهٔ گرامی دادار رهنمای
آباد مان و خرم و خوش تا به جاودان[۱]

منابع ویرایش

  1. برقعی، محمدباقر. سخنوران نامی معاصر ایران. ج. دوم. نشر خرم، چاپ ۱۳۷۳. ص۹۴۸. شابک ‎۹۷۸۹۶۴۹۹۷۲۴۰۴.