ژاله اصفهانی

شاعر ایرانی

اتل سلطانی شهرت‌یافته به ژاله اصفهانی (۱۹۲۱، تیران۲۸ نوامبر ۲۰۰۷، لندن) دکترای زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگر ادبی و شاعر ایرانی بود.

گفتاوردها

ویرایش
  • «زندگی صحنهٔ یکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمهٔ خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد»[۱]

منابع

ویرایش