چکاوک

تیره‌ای از پرنده آوازخوان

چکاوک پرنده‌ای خوش‌آواز با پر و بالِ رگه‌رگه و قهوه‌ای است که اغلب در حال پرواز آواز می‌خواند.

گفتاوردها ویرایش

  • نشانه‌شناسی: «چکاوک را به خاطر صعود سریعش در هوا، و یا برعکس به خاطر فرود ناگهانی‌اش، می‌توان نماد تحول و دگرگونی ناشی از ظهور یک مظهر دانست. عبور متناوبش از زمین به آسمان و از آسمان به زمین دو قطب هستی را به هم پیوند می‌دهد، چکاوک مانند یک واسط و شفیع است.»

منابع ویرایش

  1. شوالیه، ژان. «چکاوک (Alouette /lark)». در Dictionnaire des symboles [فرهنگ نمادها]. ج. دوم. ترجمهٔ سودابه فضایلی. تهران: انتشارات جیحون، ۱۳۸۴. ص ۵۲۸. شابک ‎۹۶۴۶۵۳۴۱۴۷.