باز کردن منو اصلی

پیراهن

نوعی پوشاک است که برای بالا تنه استفاده می‌شود در ایران هم مردانه و هم زنانه است ولی در کشورهای اروپایی زن‌ها آن را نمی‌پوشند
(تغییرمسیر از پیرهن)

پیراهن نوعی پوشاک است که برای بالا تنه استفاده می‌شود. در اصل پیراهن نوعی پوشاک است که عمدتاً مردان در زیر لباس رسمی می‌پوشند.

Man getting dressed.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • نشانه‌شناسی:پیراهن نماد حمایت است… نداشتن پیراهن نیز علامت محرومیت شدید مادی است و هم در ضمن نشانهٔ تنهایی شدید روحی و انزوای کامل از جامعه است؛ نداشتن پیراهن بدین معنی است که دیگر حمایتی وجود ندارد، نه حمایتی مادی نه اجتماعی و نه حمایت عشق.»
  • «بخشیدن پیراهنِ خود، نشانهٔ سخاوت بی‌حد-و-مرز است. زیرا پیراهن پوست دوم است، پس به معنی بخشیدن خود و شریک کردن دیگری در تمام خصوصیات درونی است.»

منابعویرایش

  1. شوالیه، ژان. «پیراهن (Chemise /shirt)». در Dictionnaire des symboles [فرهنگ نمادها]. ج. دوم. ترجمهٔ سودابه فضایلی. تهران: انتشارات جیحون، ۱۳۸۴. ص ۲۶۹. شابک ‎۹۶۴۶۵۳۴۱۴۷.