باز کردن منو اصلی

پیتر دو وریز(۱۹۱۰ – ۱۹۹۳) ویراستار و نویسنده آمریکایی.

گفتاوردهاویرایش

  • «ارزش ازدواج این نیست که بزرگسالان به کودکان بیاموزند، بلکه این است که کودکان به بزرگسالان بیاموزند».
    • در The Blood of the Lamb