پیتر دو وریز

نویسنده آمریکایی
(تغییرمسیر از پیتر دوریس)

پیتر دو وریز(۱۹۱۰ – ۱۹۹۳) ویراستار و نویسنده آمریکایی.

گفتاوردها

ویرایش
  • «ارزش ازدواج این نیست که بزرگسالان به کودکان بیاموزند، بلکه این است که کودکان به بزرگسالان بیاموزند».
    • در The Blood of the Lamb