پیترو پارولین

پیترو پارولی کاردینالِ ایتالیایی از کلیسای کاتولیک.

Pietro parolin.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «هیچ‌فردی مجاز نیست از دین به عنوان ابزاری برای توجیه خشونت استفاده کند. کشتن یک فرد به نام خدا، توهین به مقدسات است. در غیراین صورت ادیان الهی از چه اعتبار و مشروعیتی در نزد پیروان و سرآمدان خود خواهند داشت؟.در این صورت گفت‌وگو میان ادیان که در سال‌های اخیر دنبال می‌شد، از کدام اعتبار و مشروعیتی می‌تواند برخوردار شود؟»[۱]

منابعویرایش