پولس سلامه

پولس سلامه (۱۹۰۲–۱۹۷۹) ادیب لبنانی.

گفتاوردهاویرایش

  • «او دست پروردهٔ رسول الله و فرزندِ تربیت یافتهٔ اوست، علی فقیهی بزرگ است که از نگاهِ جویندگان نورِ حقیقت، رأی او صائب‌ترین آرای خلق است. او امیر و سرورِ زاهدان پیش و پس از خودش می‌باشد.»
    • ندای وحدت، ترجمهٔ محمود ناطقی، ص ۱۵۳