پل پوت (۱۹۲۵ -۱۹۹۸) سیاست‌مدار کامبوجی، رهبر جنبش خمر سرخ از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹.

PolPot.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «من می خواهم که شما بدانید که هرکاری که انجام دادم ، برای کشورم انجام دادم».[۱]

منابعویرایش