پسر

انسان مذکر جوان
(تغییرمسیر از پسران)

پسر به جوانِ مُذکّر گفته می‌شود، به ویژه در سنِّ کودکی یا نوجوانی.

گفتاوردها

ویرایش
  • «دختر واقعاً با برکت است. پسر تا دو سالش می‌شود به پدرش می‌گوید بابا میای کشتی بگیریم. می‌خواهد ببیند کی می‌تواند دهن بابا رو بزند! اما دختر با برکت است. من هر چیزی که خریدم از خانه گرفته تا ماشین حول و حوش روز ۳۱ خرداد، روز تولد دخترم بوده‌است.»

منابع

ویرایش