پرچم نماد یک گروه، سازمان، یا کشور است که بیشتر روی پارچه یا کاغذ به صورت رنگی درست می‌شود. در قدیم، پرچم نماد اتحاد و تمایز در جنگ‌ها به شمار می‌رفته‌است.

گفتاوردها

ویرایش
  • نشانه‌شناسی: هر جامعهٔ سازمان‌یافته‌ای دارای علایم و نشانه‌های ویژهٔ خود است: توتم‌ها، علم‌ها، کُتل‌ها، پرچم‌ها که همیشه بر نوک یا قله‌ای (بالا و نوکِ دکل، چادر، بناها، بام‌ها و قصرها) جای می‌گیرد.»
  • «پرچم به ترتیبی کلی نشانهٔ اعلان جنگ است؛ و گاهی علامت فرماندهی، اتحاد و مقام ریاست.»

منابع

ویرایش
  1. شوالیه، ژان. «پرچم (Bantier, Etendard /flag, banner)». در Dictionnaire des symboles [فرهنگ نمادها]. ج. دوم. ترجمهٔ سودابه فضایلی. تهران: انتشارات جیحون، ۱۳۸۴. ص ۱۸۵. شابک ‎۹۶۴۶۵۳۴۱۴۷.