پرستو

تیره‌ای از گنجشک‌سانان

پرستو پرنده‌ای از خانوادهٔ پرنده‌های مرجانی است که در سراسر جهان در تمام قاره‌ها به غیر از قطب جنوب یافت می‌شود.

گفتاوردها ویرایش

  • نشانه‌شناسی: در اسلام، پرستو نماد چشمپوشی و واگذاری است و نماد مصاحبت نیکوست. برای ایرانیان، چهچهٔ پرستو، جدایی همسایگان و دوستان از یکدیگر است. چلچله به معنی تنهایی، هجرت و جدایی است و بدون شک، این مفهوم از طبیعت مهاجر پرستو ناشی شده است.»

منابع ویرایش

  1. شوالیه، ژان. «پرستو (Hirondelle /swallow)». در Dictionnaire des symboles [فرهنگ نمادها]. ج. دوم. ترجمهٔ سودابه فضایلی. تهران: انتشارات جیحون، ۱۳۸۴. ص ۱۸۹. شابک ‎۹۶۴۶۵۳۴۱۴۷.