پاپوآ گینه نو

کشوری در قاره اقیانوسیه

پاپوآ گینهٔ نو با نام رسمی دولت مستقل پاپوآ گینهٔ نو، کشوری اقیانوسیایی است که بخش شرقی جزیرهٔ گینه نو و سواحل ملانزیایی آن را دربرمی‌گیرد.

درباره

ویرایش
  • «پرچم کنونی  : پرچم کشور پاپوآ گینهٔ نو مشتمل بر دو رنگ قرمز و سیاه است، این دو رنگِ سنتی رایج در این جزیره‌اند و در پرچم کشور نیز به صورت دو مثلث به کار رفته‌اند. در مثلث قرمزرنگ تصویر پرندهٔ بهشت با رنگ طلایی دیده می‌شود. این پرنده مدت مدیدی سمبل ملی گینهٔ نو بوده است. در مثلث سیاه‌رنگ نیز صورت فلکی صلیب جنوبی به‌چشم می‌خورد که شامل پنج ستارهٔ درخشان به رنگ سفید است.
    چون این کشور در نیمکرهٔ جنوبی قرار دارد، شاخص جهت‌یابی در شب صلیب جنوبی است که تقریباً در امتداد جهت جنوب قرار گرفته است. پاپوآ از صلیب جنوبی در پرچم کشور بهره گرفته تا بدین‌وسیله هم موقعیت جغرافیایی خویش را بیان کند و هم نشانه‌ای از تسلط استرالیا در گذشته بر این جزیره بوده است زیرا صلیب جنوبی در پرچم استرالیا نیز وجود دارد.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع

ویرایش
  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۱۹۲.