پاناما

کشوری در منطقه آمریکای مرکزی

پاناما با نام رسمی جمهوری پاناما، کشوری است سربه‌سر آمریکای مرکزی و شمالی جای دارد.

گفتاوردها

ویرایش
  • «پاناما به نردهٔ ساده‌ای می‌ماند که دو دنیا را از هم جدا کرده باشد. یک طرف که جمهوری پاناما در آن نمایشنامهٔ پورگی اند بس بازی می‌شود… ایوان‌های چوبی منازل قدیمی و پیاده‌روها همه برای تکمیل کمبود فضای آپارتمان‌هاست. در پاناما مردم همان‌قدر که درون خانه‌ها می‌توانند زندگی کنند در کوچه و خیابان نیز می‌توانند، خاصه که در بیرون هوا خنک‌تر هم هست.»
  • «بدون منطقهٔ کانال مسلم است که پاناما وجود نمی‌داشت یا دست کم به صورت کنونی نبود.»

درباره

ویرایش
  • «پرچم  : جمهوری پاناما هیچ‌گاه جزو فدراسیون کشورهای آمریکای مرکزی نبوده و بنابراین پرچم آن با پرچم کشورهای آمریکای مرکزی تفاوت اساسی دارد. در سال ۱۹۰۳ (سال استقلال پاناما از کلمبیا) فرزند نخستین رئیس‌جمهوری پاناما پرچم این کشور را طرح‌ریزی کرد. رنگ سفید در این پرچم علامت صلح، قرمز نشانهٔ حزب لیبرال و آبی نشانهٔ حزب محافظه‌کار در این کشور و ستاره‌ها در زمینه‌های سفید نشانهٔ ایمان و قدرت شمرده شده‌اند. احزاب لیبرال و محافظه‌کار از احزاب پاناما در اوایل استقلال بوده‌اند.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۳]

منابع

ویرایش
  1. نیدرگانگ، مارسل. بیست کشور آمریکای لاتین. ج. یکم. شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، دی ماه ۱۳۵۸/ چاپ اول ۱۹۶۹. ۷۵۵. 
  2. نیدرگانگ، مارسل. بیست کشور آمریکای لاتین. ج. یکم. شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، دی ماه ۱۳۵۸/ چاپ اول ۱۹۶۹. ۷۵۵. 
  3. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۸۸.