ویکی‌گفتاورد:فهرست مدیران

ویکی‌گفتاورد فارسی در حال حاضر دارای ۳ مدیر است . فهرست زیر بر پایهٔ فعالیت مدیران در سه ماه اخیر تنظیم می‌شود. ترتیب این فهرست بر پایه حروف الفبا تنظیم شده‌است، فهرستی دیگر نیز بر پایه تاریخ نظرخواهی مدیر شدن آنها وجود دارد.

مدیران


نام مدیر ارسال رایانامه توضیحات
Mardetanha (بحث · مشارکت‌ها · مسدودها · حفاظت‌ها · پاک‌شده‌ها · page moves · rights) -
Sajad (بحث · مشارکت‌ها · مسدودها · حفاظت‌ها · پاک‌شده‌ها · page moves · rights) -
فرهنگ2016 (بحث · مشارکت‌ها · مسدودها · حفاظت‌ها · پاک‌شده‌ها · page moves · rights) -

مدیران پیشین

نام مدیر تاریخ پایان مدیریت توضیحات
Samuel T.Owen (بحث · مشارکت‌ها · مسدودها · حفاظت‌ها · پاک‌شده‌ها · page moves · rights) ۲۵ آوریل ۲۰۱۹ مدیریت موقت یک ساله
Mahan (بحث · مشارکت‌ها · مسدودها · حفاظت‌ها · پاک‌شده‌ها · page moves · rights) ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ مدیریت موقت سه ماهه
Mahan (بحث · مشارکت‌ها · مسدودها · حفاظت‌ها · پاک‌شده‌ها · page moves · rights) ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ مدیریت موقت سه ماهه

مدیرهای خودکار

نام مدیر ارسال رایانامه توضیحات
پالایهٔ خرابکاری (بحث · مشارکت‌ها · مسدودها · حفاظت‌ها · پاک‌شده‌ها · page moves · rights) - (افزونهٔ خرابکاری)