ویکتور پینچاک (۱۴ دسامبر ۱۹۶۰، کی‌یف) بازرگان و نیکوکار اوکراینی است.

گفتاوردها

ویرایش
  • «هنر، آزادی و خلاقیت جامعه را سریع‌تر از سیاست تغییر می‌دهد.»[۱]
  • «سیاستمداران عاشق قدرت‌اند. من عاشق آزادی‌ام، برای همین است که سیاستمدار نیستم.»[۲]
  • «ثروتمندان در تمام دنیا منفور می‌باشند.»[۳]
  • «من شهروند جهانم. همچنین شهروند اوکراین[۴]

منابع

ویرایش