ویرایش پالایهٔ خرابکاری


ویرایش پالایهٔ ۲۵
پارامترهای پالایه
شناسهٔ پالایه:۲۵

توضیحات:

(قابل مشاهده توسط عموم)
شروط:
! "bot" in user_groups & article_namespace == 0 & contains_any( new_wikitext, "گزارشات", "پیشنهادات", "دستورات", "آزمایشات", "فرمایشات", "گرایشات", "ویرایشات", "سفارشات", ) & ! contains_any( old_wikitext, "گزارشات", "پیشنهادات", "دستورات", "آزمایشات", "فرمایشات", "گرایشات", "ویرایشات", "سفارشات" )
یادداشت‌ها:
پرچم‌ها:
آخرین ویرایش پالایه:‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۵۵ توسط Sharaky (بحث | مشارکت‌ها)
تاریخچه:نمایش تاریخچهٔ این پالایه
ابزارها:برون‌بری این پالایه برای یک ویکی دیگر
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود