مدیریت پالایهٔ خرابکاری

تفاوت بین نسخه‌ها

موردنسخهٔ ‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۵۳ توسط Abotنسخهٔ ‏۵ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۴۶ توسط Mjbmr
اطلاعات اولیه

توضیحات:

(قابل مشاهده توسط عموم)
جلوگیری از عنوان مقاله با حروف، عدد های غیرفارسی
ساخت عنوان دارای نویسه‌های غیرمجاز
شروط پالایه
شروط:
!(user_name  == "Fawikibot")&
! "sysop" in user_groups &  
(!("bot" in user_groups) & (user_editcount<1000)) &  
(article_namespace == 0 | article_namespace == 14) &
((article_namespace == 0)|(article_namespace == 14)) &
(article_articleid == 0 | action == "move") &
(article_articleid == 0 | action == "move") &
(contains_any(article_text, "ك","","ﮑ","ﮐ","ﮏ","ﮎ","ﻜ","ﻛ","ﻚ","ﻙ","ى","ى","ى","ې","ى","ﻴ","ﻲ","ﻳ","ﻲ","ۍ","ﻱ","ﻰ","ى","ى","ﻯ","ي","ہ","ە")|contains_any(article_text, "٠","١","٢","٣","٤","٥","٦","٧","٨","٩"))
(contains_any(article_text, "ك","","ﮑ","ﮐ","ﮏ","ﮎ","ﻜ","ﻛ","ﻚ","ﻙ","ى","ى","ى","ې","ى","ﻴ","ﻲ","ﻳ","ﻲ","ۍ","ﻱ","ﻰ","ى","ى","ﻯ","ي","ہ","ە")|contains_any(article_text, "٠","١","٢","٣","٤","٥","٦","٧","٨","٩"))
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود
جلوگیری
جلوگیری
هشدار: abusefilter-warning-badtitle