ویرایش پالایهٔ خرابکاری


ویرایش پالایهٔ ۱۰
پارامترهای پالایه
شناسهٔ پالایه:۱۰

توضیحات:

(قابل مشاهده توسط عموم)
شروط:
!("bot" in user_groups) &(user_editcount<10|!("autoconfirmed" in user_groups)) & (edit_delta > 10000) & !(user_name in article_recent_contributors) &!(contains_any(added_lines, "[[", "{{", "{|")) & (article_namespace != 2)
یادداشت‌ها:
پرچم‌ها:
آخرین ویرایش پالایه:‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۵۰ توسط Abot (بحث | مشارکت‌ها)
تاریخچه:نمایش تاریخچهٔ این پالایه
ابزارها:برون‌بری این پالایه برای یک ویکی دیگر
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود