مدیریت پالایهٔ خرابکاری

تفاوت بین نسخه‌ها

موردنسخهٔ ‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۵۳ توسط Abotنسخهٔ ‏۵ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۴۲ توسط Mjbmr
شروط پالایه
شروط:
user_editcount <4000 &
user_editcount < 500 &
article_namespace != 3 & article_namespace != 2 &
(article_namespace = 0 | article_namespace = 14) &
(old_wikitext contains "[[رده") &
(old_wikitext contains "[[رده") &
!contains_any(lcase(new_wikitext), "[[رده", "{{ادغام","#redirect","{{رده بهتر", "[[category", "{{رده جایگزین", "#تغییرمسیر")
!contains_any(lcase(new_wikitext), "[[رده", "{{ادغام","#redirect","{{رده بهتر", "[[category", "{{رده جایگزین", "#تغییرمسیر")