مدیریت پالایهٔ ویرایش

تفاوت بین نسخه‌ها

موردنسخهٔ ‏۵ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۴۲ توسط Mjbmrنسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۶ توسط 1234qwer1234qwer4
اطلاعات اولیه
یادداشت‌ها:
 
fix deprecated variable -1234qwer 20220615
شروط پالایه
شروط:
user_editcount < 500 &
user_editcount < 500 &
(article_namespace = 0 | article_namespace = 14) &
(page_namespace = 0 | page_namespace = 14) &
(old_wikitext contains "[[رده") &
(old_wikitext contains "[[رده") &
!contains_any(lcase(new_wikitext), "[[رده", "{{ادغام","#redirect","{{رده بهتر", "[[category", "{{رده جایگزین", "#تغییرمسیر")
!contains_any(lcase(new_wikitext), "[[رده", "{{ادغام","#redirect","{{رده بهتر", "[[category", "{{رده جایگزین", "#تغییرمسیر")