ویرایش پالایهٔ ویرایش


ویرایش پالایهٔ ۸
پارامترهای پالایه
شناسهٔ پالایه:۸

توضیحات:

(قابل مشاهده توسط عموم)
آمار:از میان ۷ عمل آخر، این پالایه با ۰ مورد (۰٪) مطابقت داشت. به طور میانگین، زمان اجرای این پالایه ۰٫۵۶ میلی‌ثانیه است و ۲٫۹ مورد از ظرفیت شرایط را مصرف می‌کند.
شروط:
((page_namespace == 0) | (page_namespace == 14)) & (user_editcount < 1000) & (line1:="(?<!\[\[[Ff]ile:)(?<!\[\[[Ii]mage:)(?<!\|[Ii][Dd]=)(\b[^\s\]\[\{\}\\\|^\/`<>=@:\"']+@\w+(?!\.[Hh][Tt][Mm])(?!\.(?:[Jj][Pp][Gg]|[Pp][Nn][Gg]))(?:\.\w+){1,3})"; rcount(line1, added_lines) > rcount(line1, removed_lines))
یادداشت‌ها:
پرچم‌ها:
آخرین ویرایش پالایه:‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۶ توسط 1234qwer1234qwer4 (بحث | مشارکت‌ها)
تاریخچه:نمایش تاریخچهٔ این پالایه
ابزارها:برون‌بری این پالایه برای یک ویکی دیگر
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود