ویرایش پالایهٔ خرابکاری


ویرایش پالایهٔ ۵
پارامترهای پالایه
شناسهٔ پالایه:۵

توضیحات:

(قابل مشاهده توسط عموم)
شروط:
!("sysop" in user_groups) & !("bot" in user_groups) & (contains_any(removed_lines, "{{پیشنهاد حذف")) & !(contains_any(added_lines, "{{پیشنهاد حذف"))
یادداشت‌ها:
پرچم‌ها:
آخرین ویرایش پالایه:‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۲۱ توسط Abot (بحث | مشارکت‌ها)
تاریخچه:نمایش تاریخچهٔ این پالایه
ابزارها:برون‌بری این پالایه برای یک ویکی دیگر
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود