ویرایش پالایهٔ ویرایش


ویرایش پالایهٔ ۴
پارامترهای پالایه
شناسهٔ پالایه:۴

توضیحات:

(قابل مشاهده توسط عموم)
شروط:
!("autoconfirmed" in user_groups) & rmwhitespace(added_lines) rlike "([^_:*'|=}{-]{1,9})\1{6}" & !(added_lines rlike "\[https?:\/\/\w*([^_:*'|=}{-]{1,9})\1{6}.*?\]")
یادداشت‌ها:
پرچم‌ها:
آخرین ویرایش پالایه:‏۵ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۵۳ توسط Mjbmr (بحث | مشارکت‌ها)
تاریخچه:نمایش تاریخچهٔ این پالایه
ابزارها:برون‌بری این پالایه برای یک ویکی دیگر
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود