ویرایش پالایهٔ خرابکاری


ویرایش پالایهٔ ۲۶
پارامترهای پالایه
شناسهٔ پالایه:۲۶

توضیحات:

(قابل مشاهده توسط عموم)
شروط:
! "autopatrol" in user_rights & ( article_namespace == 0 | article_namespace == 14 | article_namespace == 14 | article_namespace == 100 ) & contains_any( added_lines, "[[کاربر:", "[[بحث کاربر:", "~~~", "[[User:", "[[User talk:", "[[user:", "[[user talk:", )
یادداشت‌ها:
پرچم‌ها:
آخرین ویرایش پالایه:‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۰۷ توسط Sharaky (بحث | مشارکت‌ها)
تاریخچه:نمایش تاریخچهٔ این پالایه
ابزارها:برون‌بری این پالایه برای یک ویکی دیگر
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود