ویرایش پالایهٔ خرابکاری


ویرایش پالایهٔ ۲۰
پارامترهای پالایه
شناسهٔ پالایه:۲۰

توضیحات:

(قابل مشاهده توسط عموم)
شروط:
article_namespace == 2 & ( user_editcount<300 | ! "autoconfirmed" in user_groups ) & ! ( user_name in article_text | "bot" in user_groups | "bot" in lcase(article_text) | "/" in article_text | "sysop" in user_groups | user_name == 'Pathoschild' | "حذف سریع" in added_lines )
یادداشت‌ها:
پرچم‌ها:
آخرین ویرایش پالایه:‏۴ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۸ توسط Minorax (بحث | مشارکت‌ها)
تاریخچه:نمایش تاریخچهٔ این پالایه
ابزارها:برون‌بری این پالایه برای یک ویکی دیگر
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود