ویرایش پالایهٔ خرابکاری


ویرایش پالایهٔ ۱۵
پارامترهای پالایه
شناسهٔ پالایه:۱۵

توضیحات:

(قابل مشاهده توسط عموم)
شروط:
!("sysop" in user_groups) & ((article_namespace == 0)|(article_namespace == 14)) & (article_articleid == 0 | action == "move") & (article_text regex "[ًٌٍَُِّْٔ]") & !(("#redirect" in lcase(new_wikitext))|("#تغییرمسیر" in new_wikitext)|("#تغییر_مسیر" in new_wikitext)|("#Redirect" in new_wikitext)|("#redirect" in new_wikitext)|("#تغییر مسیر" in new_wikitext))
یادداشت‌ها:
پرچم‌ها:
آخرین ویرایش پالایه:‏۵ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۴۵ توسط Mjbmr (بحث | مشارکت‌ها)
تاریخچه:نمایش تاریخچهٔ این پالایه
ابزارها:برون‌بری این پالایه برای یک ویکی دیگر
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود