ویرایش پالایهٔ خرابکاری


ویرایش پالایهٔ ۱۲
پارامترهای پالایه
شناسهٔ پالایه:۱۲

توضیحات:

(قابل مشاهده توسط عموم)
شروط:
!("bot" in user_groups) & (article_articleid == 0) & (article_text regex "[زرذدواژؤإأآ\s‌]‌" | article_text regex "‌\s"| article_text regex "[ـ‍]")
یادداشت‌ها:
پرچم‌ها:
آخرین ویرایش پالایه:‏۵ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۵۰ توسط Mjbmr (بحث | مشارکت‌ها)
تاریخچه:نمایش تاریخچهٔ این پالایه
ابزارها:برون‌بری این پالایه برای یک ویکی دیگر
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود