ویرایش پالایهٔ خرابکاری


ویرایش پالایهٔ ۱۱
پارامترهای پالایه
شناسهٔ پالایه:۱۱

توضیحات:

(قابل مشاهده توسط عموم)
شروط:
(user_editcount<10|!("autoconfirmed" in user_groups)) & (article_namespace == 0) & !(user_name in article_recent_contributors) & (old_size > 0) & ((count("http://", string(added_lines)))+(count("https://", string(added_lines))) > (count("http://", string(removed_lines)))+(count("https://", string(removed_lines)))) & !(count("<ref", string(added_lines)) > count("<ref", string(removed_lines)))
یادداشت‌ها:
پرچم‌ها:
آخرین ویرایش پالایه:‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۵۰ توسط Abot (بحث | مشارکت‌ها)
تاریخچه:نمایش تاریخچهٔ این پالایه
ابزارها:برون‌بری این پالایه برای یک ویکی دیگر
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود