اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Zopyr
  • ثبت شده: ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۳۲ (۶ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۲۱۰
  • تعداد حساب‌های متصل: ۲۵
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
ar.wikipedia.org‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۳:۱۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bg.wikisource.org‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۳:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bs.wikiquote.org‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۲:۰۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikipedia.org‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikiquote.org‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۲:۰۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۵۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۳
en.wikibooks.org‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiquote.org‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۰۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikisource.org‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۲۶ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۳۲حساب تازه(؟)۱۶۹
fa.wikibooks.org‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikiquote.org‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲۴
fa.wikisource.org‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۵۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikipedia.org‏۸ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۵۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
he.wikipedia.org‏۷ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lt.wikipedia.org‏۴ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۱۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wikisource.org‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۵۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ur.wikipedia.org‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳
zh.wikiquote.org‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰