اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Solman9
  • ثبت شده: ‏۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۵ (۶ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۴٬۹۲۶
  • تعداد حساب‌های متصل: ۷۲
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
am.wikipedia.org‏۱۰ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikipedia.org‏۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۵حساب تازه(؟)۶۴۸
ar.wikibooks.org‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۱
ar.wikinews.org‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikiquote.org‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۱
ar.wikisource.org‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۶
ar.wiktionary.org‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۴
ary.wikipedia.org‏۴ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
arz.wikipedia.org‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۵۱
azb.wikipedia.org‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
az.wikipedia.org‏۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bg.wikipedia.org‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bn.wikipedia.org‏۸ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
br.wikipedia.org‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ckb.wikipedia.org‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۵۶۲
cs.wikipedia.org‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikipedia.org‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikipedia.org‏۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۱۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۸
en.wikibooks.org‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikinews.org‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiquote.org‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikisource.org‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۵۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiversity.org‏۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikivoyage.org‏۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
es.wikipedia.org‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
es.wikiquote.org‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۵:۰۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲٬۰۴۴extendedconfirmed
fa.wikibooks.org‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۷
fa.wikinews.org‏۱۲ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikiquote.org‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۱۷
fa.wikisource.org‏۲۳ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikivoyage.org‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wiktionary.org‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikipedia.org‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikiquote.org‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
foundation.wikimedia.org‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikipedia.org‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikiquote.org‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ga.wikipedia.org‏۲۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wikipedia.org‏۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۶۵
he.wikisource.org‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۱۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hi.wikipedia.org‏۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hy.wikipedia.org‏۱۲ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
incubator.wikimedia.org‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wikipedia.org‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۵:۵۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
kab.wikipedia.org‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۵:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kk.wikipedia.org‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wikipedia.org‏۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
la.wikipedia.org‏۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۶
nn.wikipedia.org‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۵:۵۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wikipedia.org‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
pl.wiktionary.org‏۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pnb.wikipedia.org‏۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ro.wikipedia.org‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
sh.wikipedia.org‏۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sk.wikipedia.org‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wikisource.org‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
species.wikimedia.org‏۲۱ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sr.wikipedia.org‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sv.wikipedia.org‏۸ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tg.wikipedia.org‏۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tr.wikipedia.org‏۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۸
uk.wikipedia.org‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
www.wikidata.org‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)بسته‌شده، در ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۳ ساعت ‏۱۸:۴۰ انقضا می‌یابد.
دلیل: Vandalism
  • ویرایش (کل ویکی)
  • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
۱٬۳۶۳
wikimania.wikimedia.org‏۲۱ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zh.wikipedia.org‏۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰