اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Sepidesadegh
  • ثبت شده: ‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۲ (۲ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۱۶
  • تعداد حساب‌های متصل: ۱۷
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
bg.wikipedia.org‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۶
en.wikipedia.org‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikibooks.org‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiquote.org‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikibooks.org‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
fa.wikiquote.org‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳
fa.wikivoyage.org‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۲حساب تازه(؟)۲
fa.wiktionary.org‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gl.wikipedia.org‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wikipedia.org‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pt.wikipedia.org‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳