اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Senemmar
  • ثبت شده: ‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱ (۱۴ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۳۰٬۹۳۲
  • تعداد حساب‌های متصل: ۴۲
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
ar.wikipedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۴۳
azb.wikipedia.org‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۰۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
az.wikipedia.org‏۱۱ اکتبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۵۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۱٬۱۹۵
de.wikipedia.org‏۸ ژوئن ۲۰۰۸، ساعت ۲۲:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۲۴۵
en.wikibooks.org‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikinews.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۰
en.wikiquote.org‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikisource.org‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiversity.org‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eo.wikipedia.org‏۳۰ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۲۱:۰۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱ویکی خانه(؟)۲۸٬۹۸۱
fa.wikibooks.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۰
fa.wikinews.org‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikiquote.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۴۵
fa.wikisource.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۱۴
fa.wikivoyage.org‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wiktionary.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۰
fr.wikipedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۹
he.wikipedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۳۲۵
hu.wikipedia.org‏۱۴ ژوئن ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
incubator.wikimedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۱۲
it.wikipedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۲
ja.wikipedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۹
ko.wikipedia.org‏۱۲ ژوئن ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۵۱
nl.wikipedia.org‏۳۰ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۲۱:۰۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nn.wikipedia.org‏۱۸ ژوئن ۲۰۰۸، ساعت ۲۲:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wikipedia.org‏۲۱ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۸:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikipedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۰
ru.wikisource.org‏۲۵ ژوئن ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sco.wikipedia.org‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wikisource.org‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
species.wikimedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۰
te.wikipedia.org‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۰۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tr.wikipedia.org‏۳۰ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۲۱:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ur.wikipedia.org‏۲۹ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۵۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
yi.wikipedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۰
zh.wikipedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۱تأییدشده با رمز عبور(؟)۰